Laster Hendelser
Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Lørdag 09.02. 2019 er vi klar for Jardarsprinten!

Jardarsprinten arrangeres som 100m sprint i friteknikk. Det tilrettelegges for at all utøvere kan gå 2 renn på lørdag – både Jutulcrossen og Jardarsprinten. Begge rennene foregår på samme arena og hver klasse blir satt opp slik at det kun blir en kort pause mellom rennene. For klasse 15-16 år så vil starttidspunkt tilpasses slik at løpere som deltar i Snø Cup samme dag, også vil kunne delta på Jardarsprinten, slik at de kan være med i sammendraget i Tour de Bærum (Jutulcrossen vil av samme årsak ikke inngå i sammendraget for klasse 15-16)

**** NB! Lårnummer for Jardarsprinten festes på utsiden av VENSTRE lår. ****

Stilart: Rennet foregår i friteknikk, uten stakekorridor eller tilsvarende ut fra start.

Løype: 100 m med 6 korridorer, ca 3.5 m bredde i hver korridor

Startordning

 • 6 løpere pr heat
 • Klasse 8 og 9 år går ett heat
 • Alle andre klasser går to forhåndsoppsatte heat, kort tid (ca 10 minutter) mellom løpers heat nr 1 og 2.
 • Viktig at alle løpere går direkte tilbake til start etter målgang heat 1
 • Start hvert minutt
 • Startsignal er «Klar» – «Ferdig» – «Beep»

 

Regler

 • Resultat er basert på beste tid
 • Kun løpers beste tid av de to heatene teller, dvs at løpers dårligste tid strykes
 • Tidtakning gjøres med SprintTimer (ikke Emit). Tiden stoppes på fremfoten løperen. Tider regnes med 1/10 nøyaktighet.
 • Løpere må holde seg innenfor sin korridor gjennom hele løpet, kryssing av korridorer medfører diskvalifikasjon i klassene 11 år og eldre
 • Første tjuvstart gir advarsel til hele heatet, påfølgende tjuvstart medfører disk til den utøver som tjuvstartet uavhengig av hvem som hadde første tjuvstart
 • Diskvakifikasjon grunnet tjuvstart eller kryssing av bane gjelder kun for det enkelte heat, utøverens tid fra øvrig heat er gjeldene.

 

Bonussekunder – Sammendraget i Tour de Bærum

 • For klassene 11 år og eldre gis det bonussekunder i sammendraget i Tour de Bærum
 • Kun bonussekunder inngår i sammendraget, dvs at tidsdifferanser fra 100 m tas ikke inn i sammendraget da disse differansene er små
 • Bonussekunder gis kun til de 30 beste løperne pr klasse:
  • 1.plass 60s, 2.plass 54s, 3.plass 48s, 4. 46s, 5. 44s, osv… tilsvarende fordeling som benyttes i  Tour de Ski

 

Seeding

 • For klassene 13-16 år seedes heatene etter stilling i Sb1-cup og SNØ-cup
 • Heatene seedes slik:
  •       Runde 1: Seedet nr 1;3;5;7;9;11, 2;4;6;8;10;12, etc
  •       Runde 2: Seedet nr 1-6, 7-12, 13-18 et

Dette gjøres siden vi kjører forhånsoppsatte heat og for at få litt forskjellige heatoppsett fra runde 1 til 2. Høyest seedet heat går tilslutt i hver runde.

 

Påmelding: Min Idrett

Premiering: Iht. Norges Skiforbunds reglement. Alle klasser har premieutdeling inne i kafeteriabygget. Premieutdelig foregår samlet etter Jutulcrossen. For løpere som ikke deltar på Jutulcrossen og som ikke ønsker å vente på samlet premieutdeling, så kan deltagerpremie hentes ved henvendelse hvor premieutdelinger foregår.

Rennleder: Anders Nyhus– 901 01 299

Løypesjef: Lars Laukeland– 959 72 498

Teknisk delegert: Lars Stabæk Hoseth

Rennlege: Eli Heen – 976 69 199

Startlister for alle heat i Jardar Sprinten:

G 8år  –  G 9år  –  G 10år  –  G11år  –  G 12år  –  G 13år  –  G 14år  –  G 15år  –  G 16år  –  Junior Menn

J 8år  –  J 9år  –  J 10 år  –  J 11år  –  J 12år  –  J 13år  – J 14år   – J15 år  – J 16år  – Junior Kvinner

(korreksjoner av klasser/feil kan forekomme frem til rennstart, se oppslått liste på arena)

 


Resultater for Jardarsprinten med bonussekunder

G 8år  –  G 9år  –  G 10år  –  G11år  –  G 12år  –  G 13år  –  G 14år  –  G 15år  –  G 16år

J 8år  –  J 9år  –  J 10 år  –  J 11år  –  J 12år  –  J 13år  – J 14år   – J15 år  – J 16år  – Junior Kvinner