Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Jardarsprinten arrangeres IKKE i 2022. Vi lar informasjonen fra 2020 stå, så interesserte kan få et inntrykk av hva som forhåpentligvis venter i 2023! 

Lørdag 08.02. 2020 er vi klar for Jardarsprinten!

OBS! For å sikre gjennomføringen er reglementet revidert 3. feb., oppfordrer alle til å lese gjennom reglementet på nytt – endret til fristil for alle klasser

Tour de Bærum er i år flyttet til Vestmarka skistadion for å sikre gode snøforhold. Fjorårets 100m sprint var en kjempesuksess, men pga av en trangere reserve arena på Vestmarka, så er har vi kommet opp med det vi mener er den nest beste løsningen, som samtidig ivaretar en god og rettferdig konkurranse.

Jardarsprinten 2020 gjennomføres som 100m fristil sprint med individuell start.

Det tilrettelegges for at all utøvere kan gå 2 renn på lørdag – både Jutulcrossen og Jardarsprinten. Begge rennene foregår på samme arena og hver klasse blir satt opp slik at det kun blir en kort pause mellom rennene.

Stilart: Fristil.

Løype: 100 m

Startordning

 • Intervallstart
 • Alle klasser går ett løp (av praktiske årsaker er det dessverre ikke mulighet til 2 heat i år)

Regler

 • Tider regnes med 1/10 nøyaktighet.
  08.02.20 21:45: Korreksjon angående tid vedtatt etter jury møte:
  Pga. tekniske utfordringer så ble resultatene fra dagens renn registrert med 1/100 deler. Ved beregning av sammenlagt tider i TdB for jaktstart, så ble det vurdert at risikoen for feil ved å korrigere dette til 1/10 som grunnlag for bonussekunder er stor med tiden som er til rådighet frem til VRN. Det ble derfor besluttet at rangeringen som basert på 1/100 deler legges til grunn for poengberegningen i sammendraget.
  Merk at dette gjelder ikke sammenlagtrennet i SNØ cup, der legges 1/10 til grunn for poengberegningen. 

Bonussekunder – Sammendraget i Tour de Bærum og SNØ CUP

 • For klassene 11 år og eldre gis det bonussekunder i sammendraget i Tour de Bærum
 • De samme bonussekundene vil gjelde i klassene 15 og 16 år i for sammenlagttid med Jutul crossen i SNØ cup
 • Kun bonussekunder inngår i sammendraget og sammenlagtid, dvs at tidsdifferanser fra 100 m tas ikke inn i sammendraget/sammenlagtid.
 • Fordeling av bonussekunder er vist i tabellen under.

Påmelding: Min Idrett

Premiering: Iht. Norges Skiforbunds reglement.
Premieutdelig foregår samlet for Jardarsprinten og Jutulcrossen etter begge renn er ferdig for den aktuelle klassen. For løpere som ikke deltar på Jutulcrossen og som ikke ønsker å vente på samlet premieutdeling, så kan deltagerpremie hentes ved henvendelse hvor premieutdelinger foregår.
For klassene 15 og 16 år så vil Jardarsprinten premieres som et enkeltrenn, mens Jutulcrossen kun inngår i sammenlagtrennet. Det er sammenlagtrennet sprint+cross som danner resulteret i SNØ cup.
For alle andre klasser så vil henholdsvis Jardarsprinten og Jutulcrossen premieres som 2 enkeltrenn.

Rennleder: Anders Nyhus– 901 01 299

Løypesjef: Lars Laukeland– 959 72 498

Teknisk delegert: Christian Norløff – 984 75 849

Rennlege: Marianne Hynne Blakseth – 975 48 374

Omtrentlig rennplan for lørdagen pr.07.02.2020

For klasser merket i rødt, så er Jutulcrossen før sprint, for øvrige klasser er sprint før cross

Startlister for alle klasser i Jardar Sprinten:

Link til startliste

For starttider, så må rennplan over benyttes.  Løperne starter i angitt rekkefølge i sin klasse med varierende intervall på 20-30 sekunder.

Startsider hos EQ timing er feil!

(korreksjoner av klasser/feil kan forekomme frem til rennstart, se oppslått liste på arena)

 


Resultater for Jardarsprinten med bonussekunder

-kommer